Då behöver du kunna:
- Hur kontrakt med finansiärer utformas
- Hur ditt venture kommer att och bör värderas
- Optionernas roll för ditt utbyte som venturegrundare
- Hur strategi och investeringskedja utformas för att optimera värdestegringen
- Ägarstyrning och ledarskap i ventures
- Tekniska genombrottsområden med potential för att locka finansiärer

Låt kursen pröva ditt venture!
Deltagarna erbjuds möjligheten att få sitt venture prövat på kursen. Obs! Begränsat antal.

En timmes fri rådgivning och analysstöd!
Efter kursen erbjuds deltagare en timmes fritt analysstöd och rådgivning.

Varje deltagare erhåller ett diplom efter genomgången kurs!

Kursdokumentation kan köpas efter kursens slutförande.

Kursen genomförs i underbar Roslagsmiljö på Campus Roslagen under en fredagkväll och lördag med övernattning.
Kursavgift: 1.000 kr inkl moms (mat och logi ingår i priset)
Kursgivare:
Lennart Ohlsson,
docent vid KTH:s Centrum för Bank och Finans, har en omfattande praktik- och metodikerfarenhet. Grundare och styrelseordförande i Innovationsmäklarna med över 40 finansierade ventures. Rådgivare till venturegrundare.
Lennart Lübeck,
Ordförande i bl. a. Teknisk Framsyn, rymdbolaget, KTH Executive School, Teknikbrostiftelsen. Grundar-VD av Industrifonden och VD eller styrelseledamot i högteknologiska, börsnoterade och onoterade företag.
Lars-Gunnar Remstrand,
fil lic, specialist på ledarskaps- och förnyelsefrågor i teknikföretag bl. a. TetraPak, Besam, Glocalnet, Ericsson, Pharmacia, Perstorp. Medverkade i starten av venturebolaget Pernovo och har arbetat med ledningssystem i ett tiotal ventures.
Peter Helle,
advokat med inriktning mot innovationsdrivna företag och finansiering. Grundare av advokatfirma och med erfarenhet som rådgivare till över 200 entreprenörsdrivna projekt och till finansiärer.


Samarbetspartners
Kurser:


Samarbetspartners
finansiering
: