INFORMATION OCH ANMÄLAN

Rekvisition av kursbroschyr, önskemål om företagsinterna kurser och upplysningar om annonserade kurser ges av Lennart Ohlsson, enligt nedan.

För mer information om Campus Roslagen läs mer här. För vägbeskrivning till kurslokalen se karta. Se även www.campus-roslagen.com

Anmälan
Kontakta mig om bokning inför kommande kurstillfällen.
jag önskar kontakt om företagsinterna kurser
I want information about future courses in English
sänd mig kursbroschyrer till nedanstående adress
Namn:

Företag:

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

E-post


Lennart Ohlsson kan kontaktas på följande sätt:
Email: lennart.ohlsson@rintec.se
Post: Rintec Consulting AB, Högbergsgatan 40A, 118 26 Stockholm
Mobiltel: 070-565 1567 Fax: 08-668 24 90


Samarbetspartners
Kurser:


Samarbetspartners
finansiering
: